Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Zwierzęta w górach

Fot. Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Bioróżnorodność i zmieniający się krajobraz to niewątpliwie atuty terenów górskich. Jeśli wędrowaliście kiedyś w górach, może udało się wam, zobaczyć żyjące tam zwierzęta. Rozwiązanie rebusów przypomni wam nazwy typowych dla europejskich gór gatunków.

Cel:

– Zapoznanie dzieci ze zwierzętami typowymi dla europejskich terenów górskich.

 Czas: 30 minut

MATERIAŁY

  • rebusy.załącznik 3.1
  • rebusy rozwiązanie.załącznik 3.2
  • prezentacja.załącznik 3.3
  • długopis lub ołówek
  • tablica interaktywna (opcjonalnie)

Przebieg zadania

Nauczyciel przygotowuje dla każdego dziecka wydruk rebusów, załącznik 3.1 lub wyświetla go na tablicy interaktywnej.

Po zakończeniu zadania dzieci wraz z nauczycielem sprawdzają poprawność rozwiązań.

Można się przy tym wesprzeć prezentacją, załącznik 3.3.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane