Woda, Zabawy

Zgadnij, co teraz robi woda?

Teraz kolej na wiedzę, w jaki sposób woda w różnych stanach skupienia cyrkuluje na naszej planecie. Woda na Ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy od stanu ciekłego poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na Ziemi jest od niego zależne.

Skąd pochodzi cała woda na Ziemi? Starożytna Ziemia była kulą stopionej magmy, ale magma zawierała wodę. Woda została uwolniona do atmosfery, gdy magma zaczęła się ochładzać. Z czasem Ziemia ochłodziła się na tyle, żeby woda mogła pozostać na jej powierzchni jako ciecz.

Wprowadzenie

Obieg wody nie ma punktu początkowego, ale możemy prześledzić cały cykl zaczynając od oceanu. Wszystko dzieje się dzięki Słońcu, które podgrzewa wodę w oceanie, ta zaczyna parować i w postaci pary unosi się nad oceanem. Wznoszące prądy powietrzne przenoszą parę wyżej, do atmosfery, gdzie niska temperatura powoduje kondensację czyli skraplanie pary, powstają chmury. Poziome prądy powietrzne z kolei przenoszą chmury wokół Ziemi. Drobne cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają się i w końcu spadają na ziemię jako deszcz, grad lub śnieg. Część tej wody dociera do rzek i jako przepływ rzeczny podąża w stronę oceanu. Czy to nie jest piękne? 🙂

Żeby utrwalić wiedzę, pokażcie dzieciom jedną z kreskówek lub plakat o cyklu hydraulicznym, na przykład jak te poniżej.

cykl hydrauliczny wody - grafika dla dzieci

Przebieg gry

To co się dzieje na naszej planecie w skali makro, często powtarza się w skali mikro. Woda paruje nie tylko  z oceanów, w rzeczywistości, w naszym codziennym życiu: w przedszkolu, domu, samochodzie lub autobusie, możemy zaobserwować przykłady „wędrówek” wody. Właśnie na tych zjawiskach bazuje nasza kolejna gra.

Po wprowadzeniu dzieci w temat możemy rozpocząć grę. Wydrukujcie, zalaminujcie oraz wytnijcie karteczki z załącznika po lewej stronie. Dzieci po kolei losują kartki i próbują odpowiedzieć na pytanie, do jakiego miejsca w cyklu hydraulicznym (opady, parowanie, kondensacja) należy wylosowane zjawisko. Gra toczy się do wyczerpania wszystkich karteczek.

Prawidłowe odpowiedzi: zaparowana szklanka – kondensacja, śnieg – opady, ulewa – opady, gotująca się woda w garnku – parowanie, zaparowane okulary – kondensacja, parujący imbryk – parowanie, kropelki rosy na pajęczynie – kondensacja, schnący plażowy ręcznik – parowanie, ubrania schnące na sznurku – parowanie, autobus z zaparowanymi szybami – kondensacja, kurczące się jezioro – parowanie, zaparowane lustro – kondensacja.

logotyp miasta st. Warszawa - syrenka

Projekt został sfinansowany przez Miasto st. Warszawa w ramach stołecznej inicjatywy „Lato w mieście”

Powiązane