Aktualności, Nasze materiały

Tup Tup Tup Laureatem Raportu „Start-up Pozytywnego Wpływu 2020” – pobierz pełen raport

Tak tak, TupTupTup został wybrany Laureatem Startup Pozytywnego Wpływu. Pozwolicie, że wytłumaczymy do czego odnośi się ta nagroda cytując wstęp profesofra Bolesława Roka z Akademii Leona Koźmińskiego  „”Druga edycja Raportu „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna” to kolejny szkic do portretu zjawiska, które budzi coraz większe zainteresowanie na całym świecie. Wiemy już, że nie będzie powrotu do normalności, bo cofnięcie czasu zazwyczaj nie jest możliwe, a i dawna normalność wydaje się coraz bardziej niemożliwa do podtrzymywania. Dlatego warto dobrze zrozumieć nową falę pozytywnego biznesu, która łączy wiele strumieni, płynących z różnych źródeł.

Nie wiemy jak będzie wyglądał świat, gospodarka i społeczeństwo za kilka lat, a nawet za kilka miesięcy. Jedni czekają na cud, inni zatrzymali się w bezruchu, a tylko niektórzy właśnie teraz podejmują największe wyzwania. W obliczu nadchodzących zmian powinniśmy zadbać przynajmniej o cztery filary w biznesie: o pasję – która musi towarzyszyć wszelkim poszukiwaniom; o pozytywny wpływ – bo tylko to uzasadnia teraz naszą działalność; o głębokie innowacje – niezbędne na poziomie modeli, procesów i systemów; wreszcie o odpowiedzialność – która niczym kompas moralny zapewni właściwy kierunek.

Czym są START-upy POZYTYWNEGO WPŁYWU?

Startup Pozytywnego wpływu to innowacyjne przedsięwzięcie, które rozwija się pomiędzy dwoma światami postrzeganymi przez nas jako rozłączne – świat zysku i świat
dobra społecznego – łącząc te światy w ramach jednej struktury organizacyjnej.

2. Startupy pozytywnego wpływu tworzą wartość poprzez innowacje na rzecz zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem technologii, zapewniając wysoki poziom rzetelności organizacyjnej, efektywności i przydatności oferowanych produktów lub usług.

3. Zwiększanie pozytywnego wpływu i wzmacnianie procesów regeneracji w środowisku to nowa rola biznesu, znacznie przekraczająca dotychczasowe nastawienie na stopniową minimalizację negatywnego wpływu w ramach CSR. Odpowiedzialność polega nie tylko na  tym, by zmniejszać szkodliwość, ale także – a może przede wszystkim – by zwiększać pozytywny wpływ i zmieniać świat na lepszy.

4. Przedsiębiorczość pozytywnego wpływu to innowacyjne przedsięwzięcie, które rozwija się pomiędzy dwoma światami postrzeganymi
przez nas jako rozłączne – świat zysku i świat dobra społecznego – łącząc te światy w ramach jednej struktury organizacyjnej.

5. Jeżeli mamy mieć jakiekolwiek szanse na powstrzymanie nadciągających i już obecnych kryzysów, w tym najważniejszego – kryzysu klimatycznego, to wszystkie firmy będą musiały dokonać radykalnych zmian na poziomie swoich podstawowych produktów i usług. Oczekujemy od biznesu transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

6. Taki rozwój biznesu, który odbywa się kosztem jakości życia, poprzez bezmyślną eksploatację środowiska pośrednio lub bezpośrednio i tym samym łamanie podstawowych praw człowieka,będzie wywoływał coraz większy sprzeciw ze strony różnorodnych grup interesariuszy.

Startup Pozytywnego Wplywu Okladka
Startup Pozytywnego Wplywu Str9
Startup Pozytywnego Wplywu Str106