Eksperyment, Zmiany klimatyczne

Tornado w butelce

Zmiany klimatu wiążą się nie tylko z ociepleniem klimatu i topnieniem lodowców, ale też z katastrofami naturalnymi. Przeczytajcie dzieciom bajkę „Las ochroni nas”, o roli lasów w ochronie przed powodziami. Zapytajcie dzieci, jaki jest główny wniosek płynący z bajki i jakie znają inne naturalne katastrofy.

Możemy też zasymulować niektóre katastrofy, np. tornado. Posłuży nam do tego eksperyment tornado w butelce. Zacznijcie od wytłumaczenia, czym jest tornado: to gwałtownie wirująca kolumna powietrza, zazwyczaj w kształcie leja, której dolna część dotyka ziemi i często otoczona jest chmurą pyłu i tego, co zniszczyła już na powierzchni ziemi. Podobny lej powstaje, kiedy połączymy dwie butelki, z których jedna będzie wypełniona wodą.

materiały niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu

MATERIAŁY

  • 2 butelki z nakrętkami (najlepiej szklane)
  • dwustronna taśma klejąca
  • gorący gwoźdź / wiertarka lub cokolwiek innego do wycięcia otworu w nakrętkach

Krok 1

Z dwóch butelek zdejmijcie nakrętki i połączcie je denkami za pomocą dwustronnej taśmy klejącej. W sklejonych nakrętkach wywierćcie dość spory otwór (na zdjęciu). My zrobiliśmy to rozgrzanym dłutem.

Krok 2

Do jednej z butelek wlejcie wodę, drugą pozostawcie pustą. Obie butelki skręćcie przygotowaną wcześniej podwójną nakrętką. W ten sposób powstanie klepsydra potrzebna do eksperymentu. Teraz odwróćcie butelki tak, aby pusta znalazła się na dole. Ruchem kolistym zakręćcie „klepsydrą” tak, aby w butelce napełnionej wodą ukształtował się wir, a następnie odstawcie „klepsydrę”. Zjawisko, które w niej powstało, i jest „wodnym modelem” trąby powietrznej, występującej w przyrodzie podczas tornada, które tworzy się na określonych terytoriach.

Powiązane