Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Skojarzenia – żydowskie symbole

– Zapoznanie dzieci z żydowskimi symbolami tj: jarmułką, Torą, mezuzą, menorą, Gwiazdą Dawida, drejdlem.

MATERIAŁY

> wiersze zgadywanki z symbolami żydowskimi (zał.)

> zdjęcia symboli żydowskich (zał.)

> długopisy

Przebieg zadania

Poproś, aby dzieci usiadły w kole.
Ułóż kartki ze zdjęciami symboli żydowskich z załącznika na podłodze pośrodku koła lub przypnij do tablicy, tak aby wszystkie dzieci je widziały. Wydrukuj wiersze z załącznika. 

Przed przeczytaniem wierszy nazwij poszczególne symbole przedstawione na ilustracjach. Spytaj, czy dzieci domyślają się, do czego mogą służyć poszczególne przedmioty? Kiedy są wykorzystywane? Przy jakich okolicznościach zakładane? Nie sugeruj prawidłowych odpowiedzi. Niech dzieci uruchomią swoją wyobraźnię.

Po części wprowadzającej zacznij czytać wierszyki zgadywanki. Zadaniem dzieci będzie odgadnięcie prawidłowej nazwy oraz wskazanie, który przedmiot został opisany w wierszyku.

Aby hasła się utrwaliły, na zakończenie zajęć złóż wszystkie zdjęcia na kupkę. Pokazuj dzieciom zdjęcia po kolei. Mogą razem lub pojedynczo po podniesieniu ręki wskazywać, co widnieje na każdym zdjęciu.

Zobacz więcej