Dziedzictwo kulturowe, Zabawy

Memorki (symbole żydowskie)

 Zadanie ma na celu pomóc dzieciom w utrwaleniu symboli żydowskich omawianych w poprzednich grach.

MATERIAŁY

  • wydrukowane i wycięte memorki (zał. do pobrania po prawej stronie)

Instrukcja

Gra w memory powinna być przeprowadzona po kilku grach i zabawach wymienionych w niniejszej publikacji. Pozwoli dzieciom na utrwalenie posiadanej wiedzy.

Przed zajęciami wydrukuj, zalaminuj i wytnij karty „Memory” z załącznika. Pokaż dzieciom poszczególne pary i zapytaj, czy rozpoznają dany żydowski symbol. Jeśli nie, przypomnij jego nazwę oraz znaczenie w kulturze żydowskiej.

Po omówieniu wszystkich ilustracji ułóż Memory na kupce, ilustracjami do dołu. Następnie rozłóż karty na dywanie (w kwadracie 4×5), tak by dzieci nie widziały, gdzie została położona dana ilustracja. Dzieci siadają wygodnie na dywanie w półkolu. Zadaniem dzieci będzie odnalezienie par jednakowych ilustracji.

Reguły gry

W trakcie każdej kolejki dziecko będzie mogło odwrócić 2 karty. Jeśli odwrócone karty nie będą parą, dziecko musi zakryć je z powrotem. Każda kolejna osoba wykonuje tę samą czynność. Dziecko, które poprawnie zapamięta, gdzie znajduje się symbol do pary, i w trakcie swojej kolejki odwróci 2 takie same kartki ilustracjami do góry, otrzyma punkt. Odszukane ilustracje pozostawia na podłodze rysunkami do góry. Tura kończy się, gdy wszystkie karty zostaną odsłonięte. Gra może mieć kilka tur. Gramy do czasu, aż jedno z dzieci zdobędzie minimum 3 punkty (czyli odgadnie prawidłowe położenie trzech par).

Symbole ukryte w memorkach

Chanukija – to 9-ramienny świecznik żydowski, który zapalany jest podczas radosnego święta Chanuka, zwanego inaczej Świętem Świateł. Pierwszego dnia, po zachodzie słońca, zapala się pierwszą świecę od lewej strony.

Flaga Izraela – jej kolor i układ zainspirowany był tałesem, czyli okryciem w postaci szalu modlitewnego. Środek zajmuje natomiast Gwiazda Dawida,  inaczej nazywana Tarczą Dawida.

Jarmułka –  inaczej kipa. To nakrycie głowy dla mężczyzn i wyraz ich szacunku wobec Boga, zwłaszcza podczas modlitwy.

Gwiazda Dawida – to jeden z najbardziej znanych i najstarszych symboli żydowskich. To sześcioramienny znak, który symbolizuje Boga rządzącego Wszechświatem. Dziś jest również symbole państwa Izrael.

Gałąź oliwna – to symbol piękna i pokoju, także bogactwa Ziemi Obiecanej. Jako drzewo żyjące często tysiąc lat, symbolizuje nieśmiertelność.

Pejsy – to często pokręcone pasma włosów, które opadają mężczyznom obok skroni. Według nakazu biblijnego, nie można ich obcinać. Pejsy miały odróżnić Żydów od gojów, czyli nie-Żydów.

Drejdel – zabawka używana podczas święta Chanuka. Wygląda jak taki bączek, którym się kręci by upadł i wskazał literę, od której zależy przebieg gry.

Mezuza – drewniany lub metalowy pojemnik, często zdobiony, w którym umieszczony jest zwinięty pergamin z fragmentem Tory. Według tradycji umieszcza się ją po prawej stronie framugi drzwi domu lub synagogi. Wchodząc do środka, należy dotknąć mezuzy dłonią.

Tora – to 5 ksiąg spisanych przez Mojżesza, dlatego inaczej określa się Torę jako Pięcioksiąg. To spisane prawa i przykazania na pergaminie. Nawinięty jest na drewniane wałki – tak najłatwiej ją rozpoznać.

Powiązane