Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Poznajemy zwierzęta zamieszkujące Ocean Arktyczny

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji do zapoznania się ze zwierzętami zamieszkującymi Ocean Arktyczny oraz jego wybrzeża, ta zabawa może być świetnym początkiem rozpoczęcia przygody z wielorybami, maskonurami, niedźwiedziami i lisami polarnymi, waleniami i innymi pięknymi zwierzętami!

MATERIAŁY

  • plansza A3, fragment Arktyki ze zlodowaciałym lądem, do druku (zał. 1.1)
  • plansza A4 ze zwierzętami, do druku i wycięcia (zał. 1.2)

Instrukcja

Nauczyciel pokazuje dzieciom planszę z Oceanem Arktycznym, wydrukowaną z zał.1.1. Informuje, że przez cały okres trwania zajęć „Dzieciaki Ratują Zwierzaki” będzie dołączać do planszy dodatkowe informacje o różnych zwierzętach zamieszkujących Ocean Arktyczny oraz jego wybrzeża. Następnie, nauczyciel zawiesza planszę z Oceanem w widocznym miejscu sali tak, by wszystkie dzieci mogły ją zobaczyć.

 

Nauczyciel mówi swoimi słowami o Arktyce:

Czy wiecie, że w zimnym i mroźnym Oceanie Arktycznym, którego część powierzchni skuta jest lodem przez cały rok, żyje więcej gatunków zwierząt niż roślin? Największe i przez to najbardziej znane zwierzęta lądowe, to oczywiście niedźwiedź polarny, foki czy lwy morskie. W samym Oceanie żyją liczne gatunki wielorybów, między innymi płetwal błękitny, który jest największym zwierzęciem świata. Co może dziwić, na Oceanie żyją również ptaki. I nie tylko pingwiny, których wygląd zna chyba każdy. Żyją tam również maskonury – biało-czarne ptaki z kolorowym dziobem, które niemal całe życie spędzają, pływając po lodowatej wodzie i nurkując na głębokość nawet 40 metrów w poszukiwaniu ryb Ocean Arktyczny, mimo że dla nas wydaje się niedostępny, mroźny, a może nawet straszny, jest domem dla wielu zwierząt.

Arktyka, przez 10 miesięcy w roku jest skuta lodem i wieczną zmarzliną. Przez 4 miesiące do obszarów arktycznych nie dociera słońce.
Trwa wtedy noc polarna i jedynie gwiazdy i zorza polarna rozświetlają skute lodem morza i lądy. W obszarze arktycznym przetrwały tylko najwytrwalsze i najlepiej przystosowane zwierzęta. Podpatrywanie ich w naturalnym środowisku nie jest łatwe, dlatego na zajęciach postaram się pokazać i nauczyć rozpoznawać jak najwięcej różnorodnych, arktycznych zwierząt. Zacznijmy od próby rozpoznania większości arktycznych zwierząt. Czy wy kiedyś widzieliście na filmach lub czytaliście w książkach o zwierzętach
zamieszkujących zimne obszary geograficzne? Powiedzcie, o którym arktycznym zwierzęciu słyszeliście, czytaliście lub widzieliście je w telewizji lub na komputerze.

Po zakończonej rozmowie nauczyciel wyjmuje wcześniej wydrukowane i wycięte ilustracje zwierząt z zał. 1.2 i pyta, czy dzieci
rozpoznają poszczególne zwierzęta, które przed chwilą zostały wyliczone. Nauczyciel po kolei pokazuje wybrane zwierzę i prosi
dzieci o podanie nazwy tego zwierzęcia. W taki sposób cała grupa zobaczy niedźwiedzia polarnego, fokę, lwa morskiego, maskonura, humbaka, orkę czy pingwina. Rozpoznane zwierzęta zawieszamy przy „lodowej planszy” i informujemy dzieci, że już niedługo dowiemy się czegoś więcej na ich temat.

Dzieciaki Ratują Zwierzaki Prezentacja

Scenariusz zajęć powstał w ramach Akcji „Dzieciaki ratują zwierzaki” organizowanej przez TupTupTup.org.pl

Powiązane