Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Poznajemy cechy małych i większych zwierząt

Zapraszamy do zabawy, w której dzieci zapoznają się z najbardziej charakterystycznymi cechami wybranych ssaków zamieszkujących polskie lasy.

Materiały

  • prezentacja Lasów Państwowych
  • prezentacja dotycząca jeży i wiewiórek (zał. 2.1)
  • „leśna plansza” (zał. 1.1) oraz ilustracje zwierząt (zał. 1.2 lub 1.3) omówione z dziećmi

Instrukcja

Nauczyciel przypomina dzieciom, jakie ssaki zamieszkują polskie lasy. Dla utrwalenia wiadomości ponownie pokazuje plansze i ilustracje zwierząt.

Kiedy dzieci rozpoznają i nazwą zwierzęta, nauczyciel informuje, iż teraz dowiedzą się kilka najważniejszych faktów na temat wybranych* zwierząt. Nauczyciel włącza odpowiedni fragment prezentacji i opowiada dzieciom, jak żyje jeż, borsuk czy wiewiórka zamieszkująca polskie lasy*. Pod koniec prezentacji zadaje dzieciom kilka pytań dotyczących usłyszanych wiadomości. Gdy tylko dzieci dobrze odpowiedzą na pytania, nauczyciel bierze ilustrację omawianego zwierzaka i zamieszcza go na „leśnej planszy”.

*Sugestie: W prezentacjach 2.1 oraz Lasów Państwowych, będą przedstawione wszystkie zwierzęta z „leśnej planszy” przedstawionej w zadaniu 1. Prezentacje można pokazać w całości i w trakcie jednych zajęć opowiedzieć o wszystkich zwierzętach. Sugerujemy jednak, aby codziennie wybierać tylko jedno–dwa zwierzątka. Po obejrzeniu prezentacji i zdobyciu przez dzieci podstawowej wiedzy na temat wybranego zwierzęcia, nauczyciel przyczepia do „leśnej planszy” poznane zwierzę.

Baner akcji Dzieciaki Ratują Zwierzaki

Scenariusz zajęć powstał w ramach Akcji “Dzieciaki ratują zwierzaki” organizowanej przez TupTupTup.org.pl

Zobacz więcej