Zabawy, Zmiany klimatyczne

Origami klimatyczne

Zmiany klimatyczne to bardzo ważny temat i warto o nim rozmawiać z dziećmi. Aby pomóc im zgłębić temat zmian klimatu, globalnego ocieplenia i jednocześnie poćwiczyć precyzję manualną, przygotowaliśmy wyjątkowe origami.

MATERIAŁY

  • szablon origami
  • nożyce
  • kredki lub flamastry

Instrukcja

Nauczyciel rozdaje dzieciom wydrukowane szablony origami. Dzieci najpierw wycinają kwadrat, a następnie składają zabawkę według instrukcji. Po złożeniu origami mogą zacząć zabawę, najlepiej w parach. Jedna dziecko losuje pytanie, a drugie próbuje na nie odpowiedzieć, po czym dzieci sprawdzają odpowiedź. Po kilku rundach nauczyciel omawia wraz z dziećmi pytania i odpowiedzi, może również skorzystać z dodatkowych informacji, aby szerzej skomentować dane zagadnienie.

wzór składania - origami klimatyczne

Dodatkowe informacje do odpowiedzi w quizie

1. Czy „pogoda” oznacza to samo co „klimat”?

Odpowiedź: Nie

Słowem „pogoda” określamy zjawiska takie jak opady deszczu, wiatr, zachmurzenie lub temperaturę, a jej obserwacja następuje w krótkim czasie. Klimat to przejaw zjawisk atmosferycznych przez dłuższy okres czasu.

2. Co powoduje ogrzewanie klimatu?

Odpowiedź: Produkcja gazów cieplarnianych, m.in. CO2 oraz metanu

Gazy cieplarniane przepuszczają większość docierających do planety promieni słonecznych, ale pochłaniają ciepło, które wydziela nasza planeta. W efekcie średnia temperatura atmosfery i powierzchni Ziemi stale rośnie. Do atmosfery gazy cieplarniane dostają się zarówno w wyniku naturalnych procesów, jak i na skutek działalności człowieka (np. produkcji energii, hodowli zwierząt gospodarskich – przede wszystkim krów i świń, transportu).

3. Jak zmieni się nasz klimat, jeśli do tego dopuścimy?

Odpowiedź: Klimat będzie coraz gorętszy z gwałtownymi opadami

Z każdym kolejnym stopniem wzrostu temperatury następstwa zmian klimatu będą coraz poważniejsze. Wzrost temperatury powierzchni Ziemi o 2°C będzie poważnym problemem; wzrost o 4°C może być katastrofą; zaś konsekwencje wzrostu temperatury o 6°C będą wprost niewyobrażalne. Będą występować coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe (tornada, grad, błyskawice, fale upałów, ulewy i burze), poziom wód w oceanach wzrośnie, lodowce stopią się, staniemy się świadkami gwałtownego rozwoju chorób zakaźnych oraz masowych migracji ludzi i zwierząt.

4. Jaki pojazd jest najbardziej ekologiczny?

Odpowiedź: Rower

Rower to najbardziej ekologiczny środek transportu. Nie emituje do atmosfery żadnych zanieczyszczeń, ponieważ nie jest napędzany żadnym paliwem, tylko energią obracanych pedałów.

5. Jakiej grupie zwierząt zmiany klimatu grożą najbardziej?

Odpowiedź: Gadom i płazom

W normalnych warunkach, gdy temperatura zmieniała się powoli na przestrzeni dziesiątek i setek tysięcy lat, natura miała czas na dostosowywanie się i ewolucję. Dzisiejsza szybka zmiana klimatu takiej szansy nie daje. W świecie zwierząt w największym niebezpieczeństwie są płazy i gady. Prawie jedna piąta z 10 tys. żyjących gatunków jaszczurek, węży, żółwi, krokodyli i innych gadów zagrożona jest wyginięciem.

6. Czy oszczędzanie wody w dzisiejszych czasach jest konieczne?

Odpowiedź: Tak

Dla większości z nas swobodny dostęp do wody pitnej jest czymś oczywistym. Traktujemy wodę jako dobro nieograniczone i ogólnodostępne. Tymczasem jedynie 2,5% światowych zasobów wody to woda słodka, a mniej niż 0,01% to woda pitna. Jeden na sześciu mieszkańców Ziemi cierpi z powodu pragnienia i chorób wywołanych spożywaniem zanieczyszczonej wody. Wiele osób pokonuje bardzo duże odległości, aby zdobyć czystą wodę. Stosując każdego dnia proste zasady, możemy przyczynić się do ograniczenia zużycia wody pitnej.

7. Czy smog to mityczne stworzenie czy zanieczyszczone powietrze?

Odpowiedź: Smog to zanieczyszczone powietrze

Smog powstaje z połączenia mgły, spalin i dymów. Pojawia się w dużych miastach oraz na terenach przemysłowych.

8. Jakie są najważniejsze rodzaje zielonej energii?

Odpowiedź: Energia wody, wiatru i słońca

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest woda. Wyprodukowano z niej aż 62,8% całkowitej energii ze źródeł odnawialnych. Kolejne ważne źródła to wiatr (19,0%), słońce (8,8), biopaliwa (6,3%) oraz geotermia.

Logo Funduszu Wyszehradzkiego

Post powstał w ramach projektu Sustainable Future współfinansowanego ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

Powiązane