Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Odgłosy zwierząt leśnych

Podczas spaceru w lesie można usłyszeć tyle różnych dźwięków! Dziś dzieci zapoznają się z odgłosami najbardziej pospolitych leśnych ssaków.

MATERIAŁY

  • komórka lub komputer
  • głośnik (opcjonalnie)
  • plik MP3 z odgłosami zwierząt
  • ilustracje zwierząt (z zał. 1.2 należy wybrać zdjęcie jeża, wiewiórki, wilka, żubra, nietoperza, jelenia oraz lisa)

Instrukcja

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przygotowuje plik MP3 oraz głośnik i drukuje lub przygotowuje na ekranie zdjęcia zwierząt (zał. 1.2).

Nauczyciel wprowadza dzieci w temat: W polskich lasach żyje wiele różnorodnych gatunków zwierząt. Są niewielkie owady takie jak mrówki, motyle czy dzikie pszczoły. Żyją tam gady, takie jak jaszczurki, węże czy żółwie błotne. Można usłyszeć ptaki, takie jak dzięcioły, kukułki, drozdy, oraz najbardziej nam znane i największe z leśnych zwierząt – ssaki, takie jak niedźwiedzie, łosie czy wilki. Nauczyciel może opowiedzieć własnymi słowami najważniejsze informacje na temat zwierząt. Następnie informuje dzieci, że skoro już wiedzą, które zwierzęta mieszkają w polskich lasach, teraz pora sprawdzić, czy na podstawie dźwięku dzieci będą umieć je rozpoznać. Maluchy powinny wytężyć słuch i postarać się zgadnąć, jakie zwierzę słyszą. Jeśli potrafią, niech wskażą je na obrazku. Nauczyciel po kolei puszcza dźwięki z pliku MP3 i naprowadza dzieci na prawidłową odpowiedź.

Jeśli grupa bawi się w lesie, ćwiczenie można kontynuować, zachęcając dzieci do wydobywania innych dźwięków przy pomocy darów natury. Można użyć np. złożone razem liście bukowe. Gra się na nich dmuchając, w powstałą między nimi szczelinę. Jest to tzw. liściowanie lub mikotanie. 

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane