Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Najbardziej niezwykłe zwierzęta świata

Naukowcy szacują, że na naszej planecie żyje około 7,7 miliona gatunków zwierząt. Wiele z nich nie zostały jeszcze opisane. Ważna jest nie tylko liczba gatunków, lecz również ich różnorodność. Bioróżnorodność fauny to niezwykle cenny i zróżnicowany zbiór różnych gatunków zwierząt, które zamieszkują naszą planetę. Każdy gatunek pełni swoją unikalną rolę w ekosystemie, tworząc złożone sieci relacji i zależności między organizmami oraz środowiskiem, w którym żyją. Dzięki różnorodności fauny nasza planeta jest piękna, dynamiczna i zdolna do utrzymania równowagi biologicznej. Od majestatycznych ssaków po kolorowe ptaki, od mikroskopijnych owadów po ogromne stworzenia morskie – każde zwierzę ma swoje miejsce i znaczenie. 

Warto rozmawiać z dziećmi dlaczego chronienie bioróżnorodności jest takie istotne. Po pierwsze, różnorodność gatunków jest ważna dla stabilności ekosystemów. Każdy organizm, nawet ten pozornie mało znaczący, może wpływać na łańcuchy pokarmowe, rozkład materii organicznej czy cykl wody. Usuwanie nawet pojedynczych gatunków może wywołać nieoczekiwane zmiany w ekosystemie, co może prowadzić do zakłóceń i nierównowagi.

Bioróżnorodność fauny ma również ogromne znaczenie dla nauki i badań. Badania nad różnorodnymi gatunkami pozwalają lepiej zrozumieć procesy ewolucji, adaptacji i zachowań zwierząt. Wiele gatunków może również dostarczać cenne zasoby naturalne, takie jak surowce medyczne czy źródła żywności, co przekłada się na nasze zdrowie i zrównoważoną produkcję.

Wartość estetyczna bioróżnorodności fauny jest również nieoceniona. Każdy gatunek jest dziełem natury, które dodaje piękna naszej planecie. Chroniąc różnorodność zwierząt, dbamy o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń oraz zapewniamy, że nasza planeta będzie nadal bogata i pełna życia. Wartości ekologiczne, naukowe i estetyczne łączą się w jednym celu: zachować bioróżnorodność fauny jako niezastąpiony skarb naszej ziemi.

Proponujemy z dziećmi pochylić się nad mapą świata i spróbować zobaczyć jakie niezwykłe gatunki można spotkać na naszej planecie. 

1

MATERIAŁY

  • Mapa świata (załącznik 1.1)
  • Fiszki ze zwierzętami (załącznik 1.2)
  • Informacja dla nauczyciela (załącznik 1.3)

Przebieg zadania

Przed rozpoczęciem zabawy z dziećmi nauczyciel drukuje mapę w formacie A3 oraz fiszki ze zwierzętami w formacie A4. Wszystkie materiały należy zalaminować, żeby posłużyły jak najdłużej. Fiszki ze zwierzętami należy wyciąć. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi mapę i wspólnie z dziećmi próbują ustalić, gdzie znajdują się poszczególne kontynenty, oceany, gdzie mieszkają dzieciaki. Nauczyciel chowa fiszki do materiałowego woreczka, a dzieci po kolei losują zwierzęta. Dzieci próbują nazwać zwierzę i zgadnąć w jakich terenach ono występuje. Zabawę można urozmaicić, próbując wyobrazić sobie, że jest się naukowcem, który widzi ten okaz po raz pierwszy i próbuje go nazwać, sugerując się na przykład wyglądem lub  sposobem odżywiania się.

NSZ 300x114 1
33

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland