Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Młody detektyw: „Zapamiętaj gdzie stoi zwierzę” oraz kolorowanka

Sprawdźmy, czy jesteście spostrzegawczy jak detektywi! W dzisiejszej zabawie zaznajomimy dzieci ze środowiskiem wybranych leśnych zwierząt, poznamy wygląd bobra, jeża, wiewiórki, nietoperza, jelenia i sowy. Poćwiczymy koncentrację i zapamiętywanie szczegółów.

MATERIAŁY

 • wydrukowana wybrana kolorowanka
 • kredki lub flamastry

Przebieg zadania

Nauczyciel pokazuje na tablicy multimedialnej lub na wydrukowanym arkuszu papieru ilustrację przedstawiającą zwierzęta w obszarze leśnym. (Ma do wyboru dwie plansze: z jeżem lub wiewiórką). Prosi dzieci, aby dobrze przyjrzały się karcie. Następnie informuje, że chce sprawdzić, czy dzieci mają umiejętności, jakie powinien posiadać prawdziwy detektyw, a mianowicie umiejętność szybkiego zapamiętywania szczegółów. Każdy detektyw powinien dobrze zapamiętywać widziane obrazy, tak by w przyszłości móc je odtworzyć z pamięci. Dzieci mają minutę na to, aby zapamiętać:

 • w jakim środowisku narysowane są zwierzęta (w lesie, na łące, nad rzeką);
 • jakie zwierzęta znajdują się na rysunku (w młodszych grupach należy nazwać wraz z dziećmi każde zwierzę)

 

Na koniec należy zapamiętać, gdzie dokładnie znajdują się poszczególne zwierzątka i co mają przed sobą lub w łapkach. Gdy minie minuta, nauczyciel odwraca kartę na drugą stronę i zadaje pytania detektywom.

KOLOROWANKA Z JEŻEM:

 • Czy na rysunku był łoś?
 • Ile nietoperzy zauważyłeś/łaś na rysunku?
 • Czy przed jeżem rosły jagody, czy grzyby?
 • Czy sowa siedziała na gałęzi, czy dziupli?
 • Jakie inne zwierzęta poza jeżem, sową i nietoperzem były na zdjęciu?

 

KOLOROWANKA Z WIEWIÓRKĄ

 • Na czym siedział bóbr? (Na łące czy na kłodzie drewna?)
 • Czy na rysunku był dzik?
 • Czy sarenka odwrócona była w stronę bobra, czy w stronę lasu? (pytanie dla starszych dzieci)
 • Co wiewiórka trzymała w łapkach?
 • Czy wiewiórka siedziała na drzewie, czy biegała po ziemi?
 • Jakie zwierzęta, poza dzikiem, bobrem i wiewiórką, były na rysunku?

 

Po zakończonym zadaniu nauczyciel rozdaje dzieciom jedną z wybranych kart i daje czas na jej pokolorowanie.

Baner akcji Dzieciaki Ratują Zwierzaki

Scenariusz zajęć powstał w ramach Akcji “Dzieciaki ratują zwierzaki” organizowanej przez TupTupTup.org.pl

Zobacz więcej