Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Cykl życia komara

Cykl życia komara jest zazwyczaj zależny od dostępności wody, ponieważ większość gatunków komarów składa jaja w wodnych lub wilgotnych środowiskach. Warunki środowiskowe, takie jak temperatura i dostępność pożywienia, mogą wpływać na szybkość rozwoju komarów. Cały cykl życia od jaja do dorosłego komara może trwać od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od gatunku i warunków środowiskowych.

Cel: Zapoznanie się z cyklem życia komara

Czas trwania: 15 minut

Cykl życia komara składa się z 4 etapów

Bez Tytulu
1

Jaja: Samica komara składa jaja na powierzchni stojącej wody lub wilgotnym podłożu w pobliżu wody. Jaja są zwykle skupione w grupach i mają kształt owalny. Mogą być przystosowane do przetrwania w trudnych warunkach, takich jak wysychanie środowiska, i czekać na korzystne warunki do wyklucia się.

Larwy: Po wykluciu się z jaj, komary przechodzą do stadium larwalnego. Larwy komara rozwijają się w wodzie i prowadzą wodny tryb życia. Są to małe, bezskrzydłe i bezpłciowe istoty, które aktywnie pływają i żerują na organicznym materiale w wodzie. Larwy regularnie muszą wynurzać się na powierzchnię wody, aby oddychać powietrzem atmosferycznym.

Poczwarki: Po pewnym czasie larwy przekształcają się w poczwarki. Poczwarka swoim wyglądem przypomina przecinek. Oddycha powietrzem atmosferycznym. Poczwarki są bardzo ruchliwe, ale w odróżnieniu od larw nie odżywiają się. W tym stadium zachodzą główne przemiany wewnętrzne i zewnętrzne, które przygotowują komara do przejścia do dorosłego stadium.

Dorosłe osobniki: Po okresie w stadium poczwarki, komar wychodzi na powierzchnię wody lub wydostaje się z wilgotnego podłoża jako dorosły owad. Samce i samice komarów różnią się od siebie wyglądem i zachowaniem. W zależności od gatunku komara samce mogą być mniejsze lub znacznie większe od samic, a niekiedy te różnice są nieznaczne. Samce żywią się nektarem roślin. Samice komarów, poza żerowaniem na nektarze, potrzebują krwi jako źródła składników odżywczych dla rozwoju jaj. To właśnie samice komarów są odpowiedzialne za ukąszenia.

MATERIAŁY

Proponujemy wspólnie z dziećmi zapoznać się z infografiką, przedstawiającą cykl życia komara. 

  • załącznik 2.1

Przebieg zadania

W celu przygotowania do zadania należy wydrukować planszę i obrazki z poszczególnymi etapami rozwoju komara. Obrazki warto zalaminować, by posłużyły nam dłużej.  Po przygotowaniu materiałów, nauczyciel opowiada dzieciom jak wygląda cykl życia komara, w jakich postaciach i gdzie możemy go spotkać. Następnie zadaniem dzieci jest rozpoznanie na obrazkach poszczególnych form życia – jaj, larw, poczwarek i dorosłej postaci oraz ułożenie obrazków w odpowiedniej kolejności na karcie ze strzałkami. Linia pofalowana oznacza wodę – warto zwrócić uwagę dzieci na ten szczegół, ponieważ część etapów życia komara odbywa się właśnie w wodzie. 

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej