Eksperyment, Zmiany klimatyczne

Co się dzieję, kiedy lodowce topnieją?

Dlaczego lodowce topnieją? Czy zmiany klimatu wpływają na ten proces? Jakie są następstwa topnienia? Przeprowadźcie eksperyment, który uświadomi dzieciom jedną z groźnych konsekwencji zmian klimatu.

materiały niezbędne dla przeprowadzenia eksperymentu

MATERIAŁY

  • 2 kubki
  • woda
  • ew. młotek
  • duże naczynie (najlepiej przezroczyste)
  • kilka niedużych kamieni
  • marker
  • figurka zwierzęcia / mała laleczka

Eksperyment 1

Eksperyment składa się z dwóch części. W pierwszej zbadacie, co się dzieje z lodowcem, kiedy wzrasta temperatura powietrza. Wodę nalejcie do kubka i wstawcie do zamrażalnika lodówki. Po zamrożeniu wyjmijcie lód z kubka i uformujcie przy pomocy młotka lub innych narzędzi kształt lodowca (opcjonalnie). Do większego naczynia wlejcie sporo wody i zaznaczcie poziom wody flamastrem. Teraz włóżcie lód. Niech dzieci zobaczą, co się stało z poziomem wody i zaznaczą na naczyniu jej nową granicę. Podobne zjawisko podwyższenia poziomu wody obserwujemy, kiedy lodowiec pod wpływem zmian klimatu odrywa się i zaczyna dryfować w oceanie. Lód jest lżejszy od wody, dlatego nie zanurza się w pełni. Jego wierzchołek zawsze jest widoczny, natomiast 90% lodowca zanurzone jest w wodzie. Ogromne masy lodu wypychają wodę, dlatego jej poziom się podnosi. Jeśli takich lodowców w oceanie będzie przybywać, grozi to całkowitym zatopieniem niektórych wysp oraz podtopieniem części państw, które położone są na wybrzeżach oceanów i mórz (np. Holandia lub Stany Zjednoczone).

Właśnie ten efekt działań zmian klimatu zaobserwujcie w drugiej części eksperymentu.

Eksperyment 2

Nalejcie do kubka wodę i wstawcie do zamrażalnika na kilka godzin. Po jej zamarznięciu wyjmijcie lód z kubka i połóżcie do dużego naczynia. Będzie to lodowiec. Do naczynia włóżcie również kamienie – wyspy, a na nich ustawcie laleczkę/figurkę – mieszkańców wysp. Wlejcie do naczynia wodę – to będzie morze. Woda powinna pokrywać kamienie, ale tak, żeby został nam suchy ląd, a woda nie dotykała figurki. Tak ustawioną kompozycję pozostawcie na ok. pół godziny w zależności od temperatury, którą macie w sali/klasie. Po upływie tego czasu sprawdźcie, co się stało z naszym lodowcem, morzem, wyspami i mieszkańcami wysp. Prawdopodobnie lodowiec stopnieje, a woda sięgnie lub zaleje figurki. To właśnie ilustracja jednego ze skutków zmian klimatu.

Powiązane