Woda – SDG 6

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Woda i sanitariaty leżą u podstaw zrównoważonego rozwoju. Bez wody nie przeżyją ani ludzie ani ziemska fauna i flora. Cel 6 nie tylko adresuje kwestie związane z wodą pitną, sanitariatami i higieną. Cel 6 uwzględnia również jakość i dostępność zasobów wodnych na całej Ziemi.

 

Jakie ważne tematy porusza 6 Cel Zrównoważonego Rozwoju?

 • Zapewnić dostęp do bezpiecznej wody pitnej po przystępnej cenie.
 • Zapewnić dostęp do odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych dla wszystkich
 • Likwidowanie wysypisk śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych szkodliwych materiałów, mających wpływ na wodę.
 • Zmniejszyć ilość nieoczyszczonych ścieków oraz podnieść poziom recyklingu
 • Rozwiązać problem niedostatku wody
 • Zwiększyć współpracę, tym transgraniczną przy regulowaniu zasobów wodnych
 • Zapewnić ochronę i odnowić ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie, lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i wody podziemne.
 • Wesprzeć kraje rozwijające się w działaniach na rzecz gromadzenia wody, odsalana, oczyszczania ścieków, recyklingu etc
 • Wspierać i wzmocnić udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami wodnymi
SDG6 Clean-Water-Wheel

SDG 6- przykładowe tematy

Zajęcia na temat czystej wody pitnej i sanitariatów możemy poprowadzić na wiele sposobów. Poniżej przedstawiamy tylko kilka pomysłów:

 • Źródła wody pitnej na ziemi (ilustracje)
 • Najbardziej znane jeziora i rzeki na ziemi
 • Różne typy sanitariatów/ toalet na świecie
 • Dlaczego higiena w trakcie toalety jest istotna?
 • Wysypiska śmieci a czystość wód
 • Jak długo wybrane zwierzęta mogą wytrzymać bez wody?
 • Znane rośliny najbardziej zależne od wody.
 • Skąd pochodzi sól?
 • Im więcej lasów tym więcej czystej wody
 • Oszczędzanie wody

pozostałe SDG dla dzieci

sdg 1 ikona
sdg 7
sdg 13
sdg 2 - ikona
sdg 8
sdg 14
sdg 3 - ikona
sdg 9
sdg 15
SDG 4 - ikona
sdg 10
sdg 16 - ikona
sdg 5
sdg 11
sdg 17
SDG 6
sdg 12