O fundacji

Tup Tup Tup a Fundacja CultureLab

Fundacja CultureLab prowadzi portal TupTupTup.org.pl – największy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie w całości poświęcony edukacji o zrównoważonym rozwoju.

Portal przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli i edukatorów najmłodszych dzieci.
TupTupTup.org.pl to portal o ważnych sprawach przedstawianych jednak w prosty i przystępny sposób. Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.

Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski. Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przywsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

o Fundacji

Fundacja CultureLab powstała w marcu 2016 r.
Celami Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i demokracji oraz popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m.in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swojej działalności uwzględnia dzieci.

Obecnie głównym narzędziem Fundacji jest blog www.tuptuptup.org.pl, który powstał z myślą o dzieciach i rodzicach.

Fundacja realizuje swoje cele m. in. przez:

  • edukację bezpośrednią: warsztaty, seminaria, spotkania,
  • zintensyfikowaną obecność w nowych mediach i portalach społecznościowych: prowadzenie bloga, udział i organizacja grup dyskusyjnych, tworzenie filmów tematycznych,
  • działalność wydawniczą i publicystyczną: publikacja artykułów i książek,
  • współpracę z polskimi i międzynarodowymi podmiotami, których misja i cele są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (prywatne firmy, instytucje publiczne oraz rządowe).

 

Więcej na temat Celów Fundacji oraz sposobu ich realizacji można przeczytać w Statucie Fundacji.

Raport Finansowy i Merytoryczny

Raport Merytoryczny Fundacji za rok 2016 – pobierz tutaj

Raport Finansowy Fundacji za rok 2016 – pobierz tutaj