Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Morski łańcuch pokarmowy

Życie morskie to szereg zależności. Ogromną istotę mają łańcuchy pokarmowe. Naturalnie regulują one liczebność różnych organizmów. Foki też mają w nich swoje miejsce.

Cel:

– Zapoznanie dzieci z zależnościami pokarmowymi ekosystemu morskiego.

Czas: 10 minut

MATERIAŁY

  • plansza i podpisy.załącznik 7.1
  • nożyczki
  • kolorowa mulina lub wełna (min. 4 kolory, dł. około 25 cm)

Przebieg zadania

Drukujemy planszę i podpisy z załącznika 7.1. Spróbujmy nazwać rysunki z planszy. Kolejnym zadaniem jest wskazać przy pomocy nitki przykładowy morski łańcuch pokarmowy. Załączona plansza daje możliwość na ułożenie przynajmniej kilku z nich. Podpowiemy, że zaczynamy od producentów, czyli organizmów, które potrafią same wyprodukować sobie składniki odżywcze.

Uwaga: W podpisach użyto liczbę pojedynczą, by nie utrudniać zapamiętania nazw. Przykładowe rozwiązania:

fitoplankton – zooplankton – śledź – foka

fitoplankton – zooplankton – makrela – foka

fitoplankton – małż – foka

fitoplankton – zooplankton – śledź – delfin

fitoplankton – zooplankton – makrela – delfin

 

*jako ciekawostkę można podać, że orka będąca przedstawicielem delfinowatych potrafi zjeść fokę

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane