Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Co grozi dzikiej przyrodzie?

Dzika przyroda jest narażona na wiele zagrożeń, wynikających głównie z działalności człowieka. Rozbudowa miast, wycinanie lasów, osuszanie terenów podmokłych oraz przekształcanie obszarów naturalnych na cele rolnicze czy przemysłowe prowadzą do degradacji i utraty cennych siedlisk dla zwierząt i roślin. Zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby również negatywnie wpływają na jakość środowiska naturalnego i zdrowie organizmów żyjących w ekosystemach.

Nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych, takich jak drewno, woda, ryby czy minerały, może prowadzić do wyginięcia gatunków oraz niszczenia ekosystemów.

Budowa infrastruktury –  drogi czy tamy – może spowodować fragmentację siedlisk, co utrudnia migrację zwierząt oraz wpływa na ich populacje.

Wszystkie te zagrożenia mogą skutkować poważnymi konsekwencjami dla dzikiej przyrody, prowadząc do utraty różnorodności biologicznej, wyginięcia gatunków oraz niszczenia ekosystemów. Ochrona dzikiej przyrody i zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi są kluczowe dla zachowania równowagi ekologicznej i zapewnienia przyszłym pokoleniom piękna i bogactwa naszej planety.

Proponujemy przeprowadzić zabawę z dziećmi, która ma na celu zapoznanie ich z poszczególnymi gatunkami zwierząt i roślin, którym grozi wyginięcie w wyniku utraty naturalnych siedlisk. 

Cel: Zapoznanie dzieci z zagrożeniami, z którymi mierzy się dzika natura.

Czas: 30 minut.

MATERIAŁY

  • Plansze ukazujące siedliska (załącznik 3.1)
  • Karteczki przedstawiające zwierzęta (załącznik 3.2)

Przebieg zadania

Nauczyciel przygotowuje plansze ukazujące różne ekosystemy oraz karteczki ze zwierzętami (załączniki 3.1 oraz 3.2). Materiały należy wydrukować, zalaminować i odpowiednio poprzycinać. 

Zadaniem dzieci jest dopasowanie poszczególnych gatunków zwierząt i roślin do ich naturalnych siedlisk:

Łąka: konik polny, mysz polna, biedronka, pszczoła, cykoria podróżnik (niebieskie kwiatuszki) oraz arnika (żółty kwiatek) 

Torfowisko: bocian czarny, żółw, bóbr, łoś, bobrek trójlistkowy (drobne białe kwiatuszki) oraz czermień błotna (biały kwiat w kształcie serduszka)

Las: lis, dzięcioł, wilk, jeleń, paproć, grzyb Rzeka: ryby, wydra, nurogęś, żaba, rogatek (zielona roślina przypominająca choinkę) oraz trzcina

Po wykonaniu zadania nauczyciel opowiada dzieciom o złożonych zależnościach między organizmami a ich siedliskami, ukazując jak różnorodność przyrody tworzy harmonijne ekosystemy. Zachęca je również do zastanowienia się nad wpływem ludzkiej działalności na środowisko i potrzeby ochrony dzikiej przyrody, aby utrzymać równowagę w ekosystemach i zachować bogactwo różnorodności życia na naszej pięknej planecie.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej