Załącznik 5.2 Poznajemy Ochotę – gra w podchody. Karty zadań (1)