zał.4.1.b_Kamienica pod Murzynkiem_Rynek Starego Miasta_Warszawa_zdj.Monika Miłowska