test newsletter

* indicates required

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację CultureLab w celu otrzymywania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji.

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Fundacja CultureLab (ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa). Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem: ul.Kuźnicy Kołłątajowsiej 63, 02-495 Warszawa, telefonicznie pod numerem tel. 609 100 270 lub e-mailowo: tuptuptup@culturelab.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Ci elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania newslettera. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych klikając w link „wypisz mnie” w newsletterze lub pisząc na mail: tuptuptup@culturelab.pl Wycofanie zgody nie będzie rzutowało na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego newslettera informującego o działalności Fundacji. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację CultureLab zamieszczamy w polityce prywatności.