Woda, Zabawy

Susza czy powódź

Postępujące zmiany klimatu sprawiają, że zjawiska pogodowe takie jak susza czy powódź pojawiają się coraz częściej w różnych częściach świata. W Polsce, Czechach czy na Słowacji lata suche występowały zawsze. Zwykle pojawiały się jednak co 5-10 lat. Obecnie susze występują co 2 lata, powodując straty w rolnictwie, pożary w lasach i ograniczenia poboru wody w niektórych miejscowościach. O dziwo liczba wody spadająca na metr kwadratowy w ciągu roku nie zmieniła się znacznie. Zmienił się jednak rodzaj opadów. Kiedyś wiosną gleba była nawilżana przez topniejące śniegi. Opady były równomierne i gleba mogła przyswoić wodę. Obecnie częściej padają ulewne deszcze, powodujące podtopienia lub lokalne powodzie.

W ramach zabawy chcemy, aby dzieci potrafiły nazwać charakterystyczne cechy powodzi i suszy.

karty Susza i powódź

MATERIAŁY

  • wydruk karty Susza czy powódź (do pobrania poniżej)
  • fiszki Susza czy powódź (do pobrania poniżej)
  • nożyczki
  • klej

Krok 1

Nauczyciel rozdaje każdemu dziecku zał.5. (stronę z tabelą i fiszkami). Dzieci wycinają prostokąty z fiszkami obrazującymi wpływ suszy i powodzi na życie ludzi i wzrost roślin.

Krok 2

Nauczyciel prosi, aby wszystkie dzieci podzieliły fiszki na dwie grupy: charakteryzujące powódź oraz suszę. W każdej kategorii dzieci znajdą po 5 fiszek. Po zakończeniu indywidualnej pracy, nauczyciel prosi wybrane dzieci, aby powiedziały, gdzie ułożyły dane fiszki. W przypadku grup nieczytających, nauczyciel czyta na głos opisy fiszek i od razu zadaje pytanie, do której kategorii należy zaliczyć fiszkę. Po omówieniu fiszek dzieci przyklejają karteczki do odpowiednich kolumn tabeli.

polska pomoc

Post współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powiązane