Przewodnik po zrównoważonym rozwoju

Następny przewodnik po zrównoważonym rozwoju dla nauczycieli już jest dostępny do pobrania. Jesteśmy szczególnie dumni, że we współpracy z naszymi partnerami z Czech (Lipka), Słowacji (Daphne) oraz Ukrainy (Yurashky) udało nam się stworzyć zestaw ponad 70 zróżnicowanych zadań dla dzieci na 6 wybranych tematów Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG 12 – Segregacja odpadów i recykling, SDG 6 – Mała retencja, SDG 15 – Bioróżnorodność oraz Ochrona pszczół, SDG 14 – Ochrona zagrożonych gatunków, SDG 13, Działania na rzecz klimatu). Przewodnik jest drugim i uzupełnionym wydaniem manualu, który powstał dwa lata temu, również w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki „Kids for Eco Action”. Każdy blok zadań bazuje na bajkach przygotowanych również w ramach tego projektu. Zapraszamy do wykorzystania materiałów i szerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju wśród najmłodszych.

Załączniki

Załącznik 1.1 Żetony z produktami do segregacji

Załącznik 1.2 Obrazki koszy do segregacji

Załącznik 1.3 Plansza „Porównaj rysunki”

Załącznik 1.4 Rysunki odpadków oraz okresy rozkładu odpadku

Załącznik 1.5 Symbole odpadów i okresów ich rozkładu do połączenia

Załącznik 1.6 Szablony foki, ryby i kaczki

Załącznik 1.7 Rysunki śmieci, które czasem można znaleźć na plaży

Załącznik 2.1 Karty z obrazkami przykładów wykorzystania wody w gospodarstwie domowym

Załącznik 2.2 Nagranie z dźwiękami wody

Załącznik 2.3 Karty z opisem stanowiska

Załącznik 2.4 Karty z propozycjami rozwiązania

Załącznik 2.5 Lista pomocy z odpowiednim wyjaśnieniem

Załącznik 3.1 Zdjęcia pszczół i opisami ich przyzwyczajeń i zachowań

Załącznik 3.2 Rysunki gniazd pszczół samotnic

Załącznik 3.3 Środowiska przyjazne pszczołom samotnicom

Załącznik 3.4 Szablon przedstawiający kwiat

Załącznik 3.4 Rysunki przedstawiające środowiska przyjazne pszczołom samotnicom

Załącznik 4.1 Zdjęcia kóz i owiec do zawieszenia na szyi dzieci

Załącznik 4.2 Zdjęcia dużej kosiarki oraz dziewczynki koszącej trawę

Załącznik 4.3 Rysunki kwiatów rosnących na łące

Załącznik 4.4 Zdjęcia warzyw, jednokolorowego pola i kolorowej łąki

Załącznik 4.5 Rysunki kolorowych kwiatów rosnących na łąkach z siedzącymi na nich owadami zapylaczami

Załącznik 4.6 Plik w formacie .mp3 z odgłosami owadów

Załącznik 4.7 Grafiki przedstawiające owady do pokolorowania

Załącznik 4.8 Zdjęcia owadów

Załącznik 4.9 Kolorowe rysunki konika polnego i pasikonika

Załącznik 4.10 Rysunki konika polnego i pasikonika do pokolorowania

Załącznik 4.11 Tabela z nazwami owadów oraz zdjęciami prezentującymi ich typowe cechy

Załącznik 4.12 Rysunki owadów do pokolorowania

Załącznik 5.1 Obrazki 5 bohaterów bajki „Przygoda życia”

Załącznik 5.2 Zdjęcie delty Dunaju

Załącznik 5.3 Zdjęcie i rysunek bieługi oraz szablon – sylwetka bieługi

Załącznik 5.4 Mapa migracji bieług, rysunki ryb zamieszkujących Dunaj, papierowy szablon ogona bieługi

Załącznik 5.5 Zdjęcie zapory

Załącznik 5.6 Plansze do gry w bingo

Załącznik 5.7 Karty do gry w bingo

Załącznik 5.8 Fiszki

Załącznik 5.9 Szablon do wykonania pracy plastycznej

Załącznik 5.10 Szablony przedstawiające ryby i wodorosty

Załącznik 5.11 Kółko oznaczone cyframi od 1 do 5

Załącznik 5.12 Karta przedstawiająca stadia rozwojowe żaby

Załącznik 5.13 Karta przedstawiająca stadia rozwojowe salamandry

Załącznik 5.14 Obrazek żaby i salamandry

Załącznik 6.1 Zdjęcia roślin uprawnych

Załącznik 6.2 Zdjęcia warunków pogodowych

Załącznik 6.3 Zdjęcia stref klimatycznych

Załącznik 6.4 Znaczki pogodowe oraz siatka do kalendarza pogodowego

Załącznik 6.5 Karty do gry memory

Załącznik 6.6 Szablon origami

Załącznik 6.7 Arkusz roboczy „Porosty”

Logo Funduszu Wyszehradzkiego

Przewodnik po zrównoważonym rozwoju powstał w ramach międzynarodowego projektu „Sustainable Future” finansowanego przez Fundusz Wyszehradzki.