Zrównoważone miasta (SDG 11)

W 2015 roku liczba osób zamieszkujących tereny miejskie osiągnęła 4 miliardy, co stanowiło 54% światowej populacji. Do 2030 roku liczba ta ma przekroczyć 5 miliardów. Szybka urbanizacja przyniosła ogromne wyzwania. Rosnąca liczba mieszkańców slumsów, zwiększone zanieczyszczenie powietrza oraz nieplanowane rozrastanie się miast, co zwiększa podatność na katastrofy, wymaga strategicznego zarządzania. Konieczne jest lepsze planowanie, uwzględniające kwestie środowiskowe. Smog, coraz większe góry śmieci, dostęp do wody pitnej, rosnąca temperatura w mieście – to tylko nieliczne środowiskowe wyzwania, którym w najbliższych latach trzeba będzie sprostać.

Jakie ważne tematy porusza 11 Cel Zrównoważonego Rozwoju:

 • wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
 • zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym powodzi, a także zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych
 • obniżyć niekorzystny wskaźnik negatywnego oddziaływania miasta na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi i innymi zanieczyszczeniami
 • wspierać korzystne środowiskowo połączenia osób pomiędzy obszarami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi

Przykładowe tematy dla dzieci - smog i zabytki kultury (SDG 11)

Rozmowę na temat zrównoważonych miast lub miast przyjaznych dziecku możemy poprowadzić na wiele sposobów. Poniżej przedstawiamy kilka inspiracji.

 • światowe dziedzictwo przyrodnicze (najciekawsze przykłady ze świata i z Polski)
 • smog – co to jest i jak mu przeciwdziałać
 • segregacja śmieci (Jak segregować? Dlaczego jest to ważne?)
 • energia cieplna zimą, nowinki dotyczące budynków energooszczędnych (Jak
 • ogrzewamy dom? Czy mamy alternatywę?)
 • rodzaje transportu na świecie – ilustracje, zgadywanki (Jaki transport wybrać w
 • trakcie poruszania się po mieście?)
 • zabawa terenowa w parku lub w lesie

pozostałe SDG dla dzieci

sdg 1 ikona
sdg 7
sdg 13
sdg 2 - ikona
sdg 8
sdg 14
sdg 3 - ikona
sdg 9
sdg 15
SDG 4 - ikona
sdg 10
sdg 16 - ikona
sdg 5
sdg 11
sdg 17
SDG 6
sdg 12