Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Odgłosy zwierząt – arktyczne ssaki

Ssaki żyjące w Arktyce, tak jak inne zwierzęta, porozumiewają się za pomocą dźwięków. Dziś zapoznamy dzieci z odgłosami najbardziej pospolitych arktycznych ssaków.

MATERIAŁY

  • komórka lub komputer
  • głośnik
  • plik MP3 z odgłosami zwierząt (zał. 4.1)
  • ilustracje zwierząt (zał. 4.2)

Instrukcja

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel przygotowuje plik MP3 z zał. 4.1 (oraz głośnik), drukuje lub przygotowuje do wyświetlenia na ekranie ilustracje zwierząt (zał.4.2). Nauczyciel przypomina dzieciom, że w obszarze arktycznym żyją takie zwierzęta jak: lisy polarne, sowy śnieżne, niedźwiedzie polarne, maskonury, foki czy wieloryby. Skoro już wiemy, które zwierzęta mieszkają w obszarze arktycznym, zobaczmy, czy na podstawie dźwięku będziecie mogli je rozpoznać. Wytężcie słuch i postarajcie się powiedzieć, jakie zwierzę słyszycie. Jeśli potraficie, wskażcie go na obrazku. Nauczyciel, po kolei puszcza dźwięki z pliku MP3 i naprowadza dzieci na prawidłową odpowiedź.

Scenariusz zajęć powstał w ramach Akcji „Dzieciaki ratują zwierzaki” organizowanej przez TupTupTup.org.pl

Powiązane