Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Kto doniesie jajo?

Jak wiemy, jajo jest symbolem życia – może je dać i może je chronić. Wiele gatunków zwierząt składa jaja, z których wykluwa się ich potomstwo. W jajku dojrzewa pisklak, by wyjść na świat. Potrzebuje tego czasu, by się rozwinąć i być gotowym na życie poza jajem. Okres wysiadywania jaja jest więc bardzo ważny. Trzeba uważać, żeby nic się jaju nie stało. Stąd m.in. bierze się powiedzenie, że „obchodzimy się z kimś/czymś jak z jajkiem”.

Pingwiny mają tę osobliwą cechę, że jaja składa samica, ale to samiec je wysiaduje, sam. Niesie je i trzyma między swoimi krótkimi i pokracznymi nogami.

W tym zadaniu ruchowym proponujemy wykonać czynności podobne do niesienia przez pingwina swojego jaja. Będzie to gra zręcznościowa z elementami rywalizacji.

Cele:

  • Nabywanie umiejętności i zręczności fizycznej podczas przenoszenia piłki między nogami
  • Nauka zdrowej i wesołej rywalizacji
  • Nauka pracy w zespole
  • Nauka o delikatności jaja

Czas: 15 minut

MATERIAŁY

  • 2 miękkie piłki o średnicy ok. 10–15cm

Przebieg zadania

Dzielimy dzieci na dwie grupy. Zaznaczamy kredą lub sznurkiem linię przecinającą pomieszczenie w połowie. Ustawiamy dwie drużyny w dwóch liniach. Każdą z tych drużyn dodatkowo dzielimy jeszcze na połowę i każda z tych połówek stoi naprzeciwko siebie po dwóch stronach sznurka, oddalona od niego o ok. 2 m z każdej strony.

Podajemy piłkę, symbolizującą jajo, pierwszej osobie z dwóch drużyn stojących obok siebie. Ma ona za zadanie włożyć piłkę między nogi i doczłapać się do pierwszej osoby z drugiej połowy swojej grupy, która stoi naprzeciwko. Przekazuje jej piłkę i ustawia się na końcu kolejki. Jeśli w trakcie pokonywania trasy piłka wypadnie, to wtedy dana osoba wraca na koniec swojej kolejki i będzie musiała próbować jeszcze raz – wtedy, gdy wszyscy stojący przed nią zaliczą już swoją kolejkę.

Wygrywa ta drużyna, w której jako pierwszej wszyscy uczestnicy przeniosą piłkę do osoby po drugiej stronie sali.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane