Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Każde drzewo jest inne. Wszystkie drzewa są ważne.

Drzewa, które spotykamy na naszej drodze potrafią przyprawić o zawrót głowy. Jest ich tak wiele, każde niemalże inne. Jak je rozróżnić? Poznajcie z nami różne gatunki drzew, by następnym razem szybciej je rozpoznać.

MATERIAŁY

> krótkie wiersze o drzewach,

> ilustracje przedstawiające drzewa.

Instrukcja

Ułóżcie na dywanie ilustracje przedstawiające wybrane gatunki drzew: brzozę, kasztanowiec, dąb, klon, lipę, modrzew, sosnę. Poinformuj dzieci, że za chwilę przeczytasz wierszyki o tych drzewach, a one będą musiały odgadnąć nazwę i rozpoznać drzewo na obrazku.

Przeczytaj wierszyki z drzewami w roli głównej. Dzieci mogą dokończyć wierszyk, podając nazwę drzewa chórem lub podnosząc rękę i odpowiadając indywidualnie.

Poproś, aby to dziecko, które prawidłowo zgadło nazwę drzewa, podeszło do Ciebie, podniosło wysoko ilustrację i przymocowało ją do tablicy.

Obserwacje i wnioski

Po zakończeniu przedstawiania wszystkich gatunków drzew podsumuj zajęcia. Zadaj pytanie, które z drzew było liściaste, a które iglaste, które zmieniło kolor na jesień, a które zrzuciło liście lub igły. Dzięki temu utrwalisz wiedzę dzieci i ułatwisz rozpoznawanie podobieństw i różnic między poszczególnymi gatunkami.

Ważne, aby w trakcie zajęć podkreślić, że wszystkie drzewa są istotne. Nie ma drzew bardziej i mniej ważnych.
Po zakończeniu cyklu zajęć o drzewach wybierzcie się na spacer i zaobserwujcie, które gatunki drzew występują w najbliższej okolicy.

Powiązane