Energia, Zabawy

Jak energia dociera do domu?

To że radio i telewizor działają na prąd, może zauważyć każde dziecko. Skąd jednak ten prąd pochodzi? Jak dociera do naszego domu? Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią wymienić źródła energii zielonej, przyjaznej dla środowiska. Często jednak zupełnie nie wiedzą, jak ten prąd do nas dociera. Poniższe zadanie pomoże połączyć dzieciom fakty i zrozumieć, w jaki sposób energia elektryczna dociera do naszego domu.

symbole wiatru, wiatraku, lampy, wtyczki do prądu, linii przesyłowych i gniazdka

MATERIAŁY

  • karty „Jak energia wietrzna/ wodna/ słoneczna dociera do domu – wydrukowane po jednym lub 2 egzemplarzach (w zależności od liczby dzieci oraz liczby grup, które chcemy utworzyć)
  • nożyczki
  • klej
  • kredki
  • kartka A3 (do przyczepienia ilustracji z karty zadań w odpowiedniej kolejności)
  • film: https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/scenariusz/4

Krok 1

Nauczyciel mówi dzieciom najważniejsze rzeczy dotyczące przesyłania energii wiatru, słońca czy wody. W skrócie informuje, że elektrownie wiatrowe, słoneczne czy wodne produkują prąd o bardzo wysokim napięciu. Prąd może zostać przetransportowany na duże odległości za pomocą specjalnej sieci energetycznej. Płynie on w stronę naszych domów liniami wysokiego napięcia, które mocowane są do słupów wysokiego napięcia (na ilustracji). Napięcie jest tam ponad 1000 razy większe niż u nas w domach. Następnie prąd jest przetwarzany w stacjach transformatorowych na prąd o średnim napięciu – później na prąd o małym napięciu i tak liniami niskiego napięcia trafia do naszych domów i kontaktów. Nauczyciel może dzieciom pokazać film edukacyjny „Przepływ prądu z elektrowni do domu”.

Krok 2

Nauczyciel dzieli klasę na 3 lub 6 grup. Każdej grupie rozdaje wybraną kartę pracy – 1 spośród 3 do wyboru: Jak energia wietrzna/ wodna/ słoneczna dociera do domu. Dzieci mają za zadanie wyciąć z karty 6 elementów (w przypadku małych dzieci, nauczyciel wycina elementy wcześniej).

Po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu nauczyciela dzieci starają się ułożyć ilustracje w kolejności:

  • wiatr – turbiny wiatrowe – słup wysokiego napięcia (przytrzymujący linie wysokiego napięcia)* – kontakt – wtyczka do kontaktu – lampa
  • rzeka – zapora – słup wysokiego napięcia (przytrzymujący linie wysokiego napięcia)– kontakt – wtyczka do kontaktu – lampa
  • słońce – panele fotowoltaiczne (słoneczne)* – słup wysokiego napięcia (przytrzymujący linie wysokiego napięcia) – kontakt – wtyczka do kontaktu – lampa

* kolektory słoneczne podgrzewają nam wodę, panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd.

Krok 3

Dzieci kolorują obrazki, Następnie każda grupa przykleja do swojej kartki 6 obrazków, ułożonych w odpowiedniej kolejności.

polska pomoc

Post współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Powiązane