Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Gra ruchowa “Tygrysy i kłusownicy”

Gra ruchowa o zagrożeniach to interaktywna zabawa, która ma na celu edukację dzieci na temat zagrożeń, jakim podlegają tygrysy, oraz podkreślenie potrzeby ich ochrony. 

Ta gra jest również sposobem na wprowadzenie dzieci w temat ochrony dzikich zwierząt. Poprzez zabawę i rozmowę, dzieci mogą lepiej zrozumieć zagrożenia, jakim podlegają tygrysy, oraz zdobyć świadomość konieczności ich ochrony.

Cel: utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń z jakimi mierzą się tygrysy, aktywność fizyczna

Czas: 20 minut

MATERIAŁY

  • Można użyć specjalnych opasek, wykonanych według wzoru tygrysa (załącznik 2.1)

Przebieg gry

Dzieci są podzielone na dwie drużyny – drużynę tygrysów i drużynę kłusowników. Można użyć specjalnych opasek, wykonanych według wzoru tygrysa (załącznik 2.1), które zostaną założone na głowę przez członków drużyny tygrysów. To pozwoli odróżnić dwie drużyny.

Celem drużyny tygrysów jest uniknięcie schwytania przez kłusowników i utrzymanie się na wolności, natomiast celem drużyny kłusowników jest złapanie jak największej liczby tygrysów.

Tygrysy mogą swobodnie biegać po wyznaczonej przestrzeni, a kłusownicy próbują ich złapać. Jeśli kłusownikowi uda się złapać tygrysa, to następuje zamiana ról – złapany tygrys staje się kłusownikiem, a kłusownik zostaje uwolniony i staje się tygrysem.

Można wyznaczyć w sali specjalną bezpieczną strefę, w której tygrys może się schować na krótki czas, aby uniknąć schwytania przez kłusownika. Może to być np. specjalne oznaczone miejsce, do którego tygrys może uciec, a kłusownik nie może go tam dosięgnąć przez określony czas.

Po zakończeniu gry można przeprowadzić rozmowę z dziećmi na temat zagrożeń, jakie stwarzają kłusownicy dla tygrysów. Można omówić powody kłusownictwa, takie jak handel częściami ciała tygrysów na czarnym rynku, oraz konsekwencje dla populacji tygrysów i całego ekosystemu. Warto poruszyć temat ochrony przyrody i jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ
Logo Fundacji Veolia Polska

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Fundacji Veolia Polska oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej