Zabawy, Zmiany klimatyczne

Gra w przyczyny i skutki

Jak wykorzystujemy energię w domu? Czy ją oszczędzamy, czy odwrotnie – trwonimy bez potrzeby? Są to ważne pytania, bo im więcej energii zużywamy, tym więcej trzeba jej wyprodukować. Im więcej energii produkujemy, tym więcej węgla jest zużywane (większy jest nasz ślad węglowy) i do powietrza przedostaje się większa ilość zanieczyszczeń. Ponadto okazuje się, że emisja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, uwalniających się podczas spalania paliw kopalnych, takich jak węgiel, jest ważnym czynnikiem kształtującym tempo zmian klimatu.

MATERIAŁY

  • wydrukowane karty do gry (do pobrania po lewej stronie)
  • nożyce

Krok 1

dwie karty: węgiel i ciepłownia

Wyłóż pierwsze dwie karty – węgiel i zakład produkujący energię – i połóż je z boku stołu. Wytłumacz, że w Polsce większość energii powstaje z węgla. Jest to jedno z paliw kopalnych oraz, co ważne, źródło energii nieodnawialnej. 

Krok 2

1.5.0.2 Gra W Skutki Nowe

Następnie wyłóż dwie kolejne karty – Oszczędzając energię, chronimy środowisko oraz Nie oszczędzając energii, przyczyniamy się do niszczenia środowiska. Dzieci po kolei losują karty z przykładami naszych zachowań w domu i decydują, czy wylosowali kartę z pozytywnym przykładem oszczędnego traktowania energii, a może odwrotnie. Karty układajcie w dwie kolumny: negatywne i pozytywne przykłady osobno. Te pozytywne umieszczające pod kartą Oszczędzając energię, chronimy środowisko, a te negatywne – pod kartą Nie oszczędzając energii, przyczyniamy się do niszczenia środowiska. 

Na koniec gry wytłumacz dzieciom, że dbając o energię, dbamy o planetę. Zapytaj, jakie są inne sposoby oszczędzania energii poza domem. 

Porada dla Ekodetektywów

Źródła energii dzielimy na odnawialne (np. słońce, woda, wiatr) oraz nieodnawialne (np. węgiel, gaz, ropa). Ludzkość próbuje obecnie ograniczyć zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, ponieważ przyczynia się ono do niekorzystnych zmian w środowisku. Warto więc przyjrzeć się własnym przyzwyczajeniom i zastanowić się, co można zrobić, żeby ograniczyć zużycie energii. Życie w niskoenergetyczny sposób w kraju uprzemysłowionym nie jest łatwe, ale możliwe. 

logotypy partnerów: tuptuptup.org.pl, Fundacja Veolia, UNEP/GRID, Partnerstwo dla Klimatu oraz Partnerstwo do realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju

Materiały powstały w ramach projektu „Ekodetektywi i miejskie zagadki” realizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundację CultureLab ze środków Fundacji Veolia Polska we współpracy z Biurem Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st Warszawy w ramach Partnerstwa dla Klimatu.

Powiązane