Bajki, Rośliny i Zwierzęta

Czy zoo to dobra rzecz?

Kwestia otwierania i utrzymania ogrodów zoologicznych budzi wiele kontrowersji i wymaga zrównoważonego podejścia. Istnieją argumenty zarówno za, jak i przeciw istnieniu zoo. Niektóre ogrody zoologiczne angażują się w programy ochrony i rozmnażania gatunków zagrożonych wyginięciem. Mogą one odgrywać ważną rolę w zachowaniu populacji gatunków, którym zagraża wyginięcie w ich naturalnym środowisku. Ogrody zoologiczne też mogą pełnić funkcję edukacyjną i pomagać w zwiększaniu świadomości społeczeństwa na temat problemów ekologicznych, takich jak utrata siedlisk, zmiany klimatu i potrzeba ochrony bioróżnorodności. Nie mniej jednak zwierzęta w zoo są trzymane w ograniczonych przestrzeniach, co prowadzi do stresu, depresji i problemów zdrowotnych. Warunki życia nawet w najlepszych zoo nie odzwierciedlają do końca naturalne siedliska zwierząt. Ponadto zwierzęta złapane na wolności cierpią z powodu rozdzielenia z rodzinami. Przeciwnicy zoo donoszą również, że w wielu ogrodach przy nadwyżce zwierząt są sprzedawane one do branży rozrywkowej, cyrków lub prywatnych domów. 

Ostatecznie, ocena czy zoo to dobra rzecz zależy od jakości opieki nad zwierzętami, celów edukacyjnych i ochronnych oraz etycznego podejścia do traktowania zwierząt.

Proponujemy przeprowadzić z dziećmi pogadankę skłaniając ich do refleksji nad tematem ogrodów zoologicznych w oparciu o opowiadanie dla dzieci.

Cel

  • Zapoznanie dzieci z argumentami za i przeciw istnieniu ogrodów zoologicznych

Czas: 30 minut

Przebieg zadania

Nauczyciel czyta dzieciom krótkie opowiadanie o wyprawie trzech przyjaciół kotki Toli, sówki Poli oraz pieska Urwisa do ogrodu zoologicznego. Po wizycie zwierzęta mają różne przemyślenia na temat tego miejsca. Po przeczytaniu opowiadania nauczyciel czyta różne zdania, które odnoszą się do jego treści. Zadaniem dzieci będzie rozpoznanie, które zdania są prawdziwe, a które są fałszywe. Na koniec nauczyciel zachęca dzieci do dyskusji i próby znalezienia odpowiedzi na temat tego, czy ogrody zoologiczne to dobre miejsce. 

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej