Segregacja odpadów, Zabawy

Co to za symbol widnieje na opakowaniu?

Gra edukacyjna ma na celu wprowadzenie dzieci w świat symboli znajdujących się na opakowaniach różnych produktów. Każdy symbol ma swoje znaczenie i informuje nas o właściwościach danego przedmiotu, sposobie jego utylizacji czy pochodzeniu materiałów. Na przykład trzy krążące strzałki symbolizują recykling i wskazują, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia. Symbol z drzewkiem i literami FSC wskazuje produkty pochodzące z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Gra ta nie tylko pomaga w rozpoznawaniu tych symboli, ale również uczy świadomego podejścia do konsumpcji i szacunku dla zasobów naturalnych, wprowadzając młode pokolenie w świat odpowiedzialności ekologicznej.

Cel: Zapoznanie dzieci z różnymi oznaczeniami stosowanymi na produktach

Czas: 30 minut

MATERIAŁY

  • symbole występujące na opakowaniach (załącznik)
  • obrazki przedstawiające różne przedmioty codziennego użytku (załącznik)

Przebieg zadania

Na początku nauczyciel przygotowuje karty do gry. Można je dodatkowo zalaminować, aby służyły dłużej. Następnie nauczyciel omawia z dziećmi, co oznaczają poszczególne symbole, które możemy spotkać na różnych opakowaniach. Opis symboli jest dostępny na stronie.

Zadaniem dzieci jest dopasowanie kart z zielonymi znakami do obrazków przedstawiających różne opakowania bądź przedmioty. Jeden znak może pasować do wielu różnych przedmiotów. Nauczyciel zachęca dzieci, aby przez chwilę zastanowiły się, który znak pasuje do którego przedmiotu, a następnie aby ułożyły karty w odpowiednich kompozycjach. Na końcu uczniowie mają za zadanie uzasadnić swoje wybory.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Powiązane