Rośliny i Zwierzęta, Zabawy

Bracia nasi mniejsi

Coraz większa liczba dowodów wskazuje na to, że zwierzęta podobnie jak ludzie mają zdolność do odczuwania emocji. Ta wiedza ma duże znaczenie etyczne i wpływa na nasze podejście do traktowania zwierząt oraz do ich ochrony i dobrostanu.

Zwierzęta nie zawsze potrafią wyrazić swoje emocje, natomiast badania naukowe, takie jak na przykład pomiar częstotliwości rytmu serca czy poziomu hormonów, pokazują, że zwierzęta podobnie jak ludzie potrafią przeżywać różne sytuacje. Odczuwają strach, radość, smutek, podniecenie czy złość. Wśród zwierząt można także zaobserwować takie zachowania, które można interpretować jako przejawy empatii, czyli zdolności do rozumienia i reagowania na emocje innych osobników. Przykładem może być pomaganie innym zwierzętom w sytuacjach stresu lub zagrożenia.

Wiedza o emocjach zwierząt wpływa na nasze decyzje dotyczące traktowania ich w różnych sytuacjach, takich jak hodowla, eksperymenty naukowe, rekreacja czy wykorzystanie w przemyśle. Umożliwia nam podejmowanie bardziej świadomych i etycznych wyborów.

Zwierzęta i ludzie, mimo że różnią się pod wieloma względami, mają także wiele podobieństw w swoich podstawowych potrzebach. Podobnie jak ludzie potrzebują odpowiedniej ilości i jakości pożywienia, aby przetrwać i zachować zdrowie. Również potrzebują dostępu do czystej i odpowiedniej ilości wody. Woda jest niezbędna do funkcjonowania organizmów, regulacji temperatury ciała i wielu innych procesów życiowych. Tak samo jak ludzie mają potrzebę snu, bezpieczeństwa oraz  interakcji społecznych. 

Podobieństwa te mówią, że choć nasze specyficzne potrzeby i sposoby ich zaspokajania mogą się różnić, to jako istoty żywe mamy wiele fundamentalnych wspólnych wymagań, które decydują o naszym zdrowiu, dobrostanie i przetrwaniu. Naszym moralnym obowiązkiem jest zapewnienie zwierzętom odpowiednich warunków życia, ochrony przed cierpieniem i szacunek dla ich praw.

Proponujemy wspólnie z dziećmi poszukać tych podobieństw pomiędzy ludźmi i zwierzętami. 

Cel

  • Pokazanie dzieciom podobieństw w zachowaniach ludzi i zwierząt

Czas: 20 minut

MATERIAŁY

Przebieg zadania

Nauczyciel drukuje obrazki przedstawiające ludzi i zwierzęta wykonujące różne czynności, takie jak jedzenie, bieganie, skakanie czy spanie. Każdą czynność reprezentuje para kart – jedna z człowiekiem, a druga ze zwierzęciem. Obrazki są wydrukowane na kartkach i laminowane, aby były trwałe i można było z nimi pracować wielokrotnie.

Nauczyciel wyjaśnia dzieciom zasady zabawy. Pokazuje przykładowe pary kart, aby dzieci zrozumiały, że jedna karta przedstawia człowieka wykonującego daną czynność, a druga karta przedstawia zwierzę wykonujące to samo działanie.

Nauczyciel rozkłada karty na stole, tak aby były dobrze widoczne. Można również ukryć je po klasie lub na sali zabaw, aby uczynić zabawę bardziej ekscytującą.

Dzieci, pracując w parach lub grupach, zaczynają odnajdywać pasujące pary kart. Zadaniem jest połączenie obrazka z człowiekiem wykonującym daną czynność z obrazkiem zwierzęcia, które również wykonuje tę samą czynność.

Po znalezieniu wszystkich par kart, dzieci zwracają uwagę na to, jakie czynności były wykonywane zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta. Nauczyciel może przeprowadzić krótką rozmowę na temat podobieństw i różnic między zachowaniami ludzi a zwierząt.

Zabawę można zakończyć rozmową na temat tego, co dzieci się nauczyły i jakie obserwacje zrobiły. Nauczyciel może zwrócić uwagę na to, jak wiele działań jest wspólnych dla ludzi i zwierząt oraz jak różne gatunki dostosowują się do swojego otoczenia.

Ta zabawa nie tylko jest angażująca i edukacyjna, ale również pomaga dzieciom lepiej zrozumieć relacje między światem ludzkim a światem zwierząt oraz zdobyć wiedzę na temat ich zachowań i potrzeb.

14.11 Dzien Czystego Powietrza 1 E1668703355599
NSZ

Post powstał w ramach projektu współfinansowanego z Deutsche Bundesstiftung Umwelt przy współpracy z Naturschutzzentrum Oberlausitzer Bergland.

Zobacz więcej